Равнището на бедност в област Перник се повишава с над 10 %, жените са по-бедни от мъжете в региона

В област Перник относителният дял на бедност при мъжете е 13,5 %, а при жените – 20,1 %. В сравнение с предходната година делът на бедност намалява и при двата пола – с 5 процентни пункта при мъжете и с 3,2 процентни пункта при жените, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2020 година на национално ниво показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери, равнището на бедност нараства от 23,8 до 29,9 %, а за област Перник равнището на бедност се повишава съответно от 16,9 до 28,4 %, или с 11,5 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност за областта нараства до 41,7 % или с 24,8 процентни пункта.

Поляризацията на населението в област Перник по доход, измерен чрез съотношението на доходите между бедните и богатите слоеве на обществото за 2020 година показва, че най-бедните 20 % от домакинствата имат 5,3 пъти по-нисък доход от най-богатите 20 %, като спрямо 2019 година поляризацията се увеличава.

Виж също...

Loading...