Средният брой деца формиращи група в детска градина в Трън е 26, а в Брезник е 24 за учебната 2020/2021 година

Основните резултати от проведените от Националния статистически институт годишни изчерпателни изследвания, характеризиращи дейността на образователните институции в област Перник показват, че през учебната 2020/2021 година в детски градини са записани 3 671 деца, или с 1 % повече в сравнение с предходната година. Статистиката показва още, че звършилите средно образование през 2020 година в общообразователни и професионални училища са съответно 364 и 341 ученици, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

През учебната 2020/2021 година броят на самостоятелните детски градини в област Перник е 22 и остава без промяна в сравнение с 2019/2020 учебна година. Броят на децата настанени в детските градини през учебната 2020/2021 година е 3 671, от които 1 951, или 53,1 % са момчета. В сравнение с предходната година броят на децата се увеличава с 1 %

Обхватът на децата в това образователно ниво, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване, за учебната 2020/2021 година е 87,7 %, или с 0,9 процентни пункта по-малко спрямо миналата учебната година. Средният брой деца в една детска градина за областта е 167. За община Брезник е 121, а за община Трън – 77. Средният брой деца, формиращи една група е 25, като в община Трън е 26, а в община Брезник – 24. Педагогическият персонал, зает в детските градини е 319, и в сравнение с предходната учебна година се увеличава с 11 души, или с 3,6 %.

Виж също...

Loading...