Броят на учениците в област Перник намалява с 4,4 % и през настоящата учебна година учащите се са 8 470

Към 1 октомври 2020 година учебни занятия се водят в 32 общообразователни училища в областта, като броят на учениците в тях е 8 470. В сравнение с предходната година броят на общообразователните училища остава без промяна, а на учениците в тях намалява с 4,4 %, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

В една паралелка в общообразователните училища се обучават средно по 22 ученици. През предходната 2019/2020 учебна година 108 учащи от І до VІІ клас са напуснали общообразователните училища в област Перник. Най-голям е относителният дял на учениците, които са заминали в чужбина – 39,8 %, следван от напусналите по семейни причини – 38,9 % и напусналите поради нежелание да учат – 21,3 %. През 2020 година основно образование в общообразователните и специалните училища в област Перник са завършили 813 ученици. През същата година диплома за завършено средно образование в общообразователните училища са получили 364 души. Учителите (включително директорите и заместник-директорите с преподавателска заетост) в общообразователните училища през учебната 2020/2021 година са 853.

Виж също...

Loading...