За втори път се търси председател за съда в Брезник, след като няма кандидати

Открита е втора процедура за избор на административен ръководител – преседател на Районен съд-Брезник, съобщиха за Zapadno.com от пресцентъра на Висшия съдебен съвет.

Причината да се открие втора процедура, е че при първата обявена такава не са се явили кандидати. На 16 февруари тази година с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет е открита процедура за избор на административни ръководители в органи на съдебната власт, включително на Районен съд-Брезник, в която няма постъпили кандидатури.

Откриването на първата процедура за избор на председател на брезнишкия съд е във връзка с изтичането на мандата на досегашния административен ръководител съдия Веселин Хайдушки. На 28 март 2021 година е изтекъл мандатът на Веселин Хайдушки, който е избран на длъжността с решение на Висшия съдебене съвет от 17 март 2016 година. Близо седмица преди да изтече мандата на Веселин Хайдушки, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 23 март той е определен за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“, считано от 29 март 2021 година.

С решение на Съдийската колегия от 18 май е открита втора процедура за избор на административен ръководител – председател на Районен съд-Брезник. Документи за участие се подават в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в „Държавен вестник“, която е 21 май, поясниха от пресцентъра на Висшия съдебен съвет.

Виж също...

Loading...