Над 60 тона отпадъци от Брезнишко са транспортирали сметоизвозващите камиони за периода 17 – 21 май

Общо 64,060 тона отпадъци са извозени от сметосъбиращите камиони на Община Брезник за периода 17 – 21 май. Това показва ежеседмичната справка от общинската администрация за количеството събрани и извозени отпадъци на Регионалното депо в Перник.

Общо изразходваните средства за сметосъбиране и сметоизвозване за миналата работна седмица са в размер на 9 183 лева и 72 стотинки. От тази сума 2 272 лева и 80 стотинки са средствата за гориво и заплати на служителите, други 4 003 лева и 88 стотинки са платени за отчисления съгласно член 60 и член 64 от Закона за управление на отпадъците, а останалите 2 907 лева и 4 стотинки са изразходвани за такси на Регионалното депо в Перник.

От справката става ясно още, че най-много количество отпадъци е извозено на депото на 20 май, когато сметосъбиращ камион е събрал 12,640 тона боклук от град Брезник. В същия ден най-малко количество отпадъци са извозени от другия сметосъбиращ камион, но от селата в общината – 3,880 тона.

Ежеседмичната справка от Община Брезник се предоставя публично за втори път и е във връзка със зачестилите въпроси относно честотата на сметоизвозването.

Вижте цялата справка, която Община Брезник оповести на сайта си:

Виж също...

Loading...