Отчети на читалището в Брезник за 2020 година ще бъдат представени на годишно събрание

Настоятелството на народно читалище “Просвещение-1870” в град Брезник организира редовно годишно отчетно събрание, съобщиха от институцията.

На събранието ще бъдат представен отчети за дейността на читалището за 2020 година, на Проверителната комисия, както и за бюджета за 2020 година. В дневния ред е предвидена точка, свързана с приемане на нови членове на читалището.

Събранието ще се проведе на 3 юни от 17:00 часа в големия салон на читалището.

Виж също...

Loading...