Създават национална мрежа за диабет, чрез която да се подобрят условията за превенция и лечение на заболяването

114 апостоли ще бъдат обучени в най-мащабната кауза по рода си “България срещу диабета”. Повече от 500 хиляди души у нас са засегнати от заболяването, а около 40 % от тях дори не подозират за това. Създаването на национална мрежа за диабет и обучението на регионални координатори е първата важна стъпка за обединяването на усилията на различни партньори към общата цел – подобряване условията за превенция и лечение на диабет, съобщават организаторите от “Лайънс клуб”.

В рамките на месец юни ще бъдат организирани три обучения за координатори по места, които са представители на Българската диабетна асоциация, Лайънс клубовете в България и общинските администрации. Паралелно с това, ще започне и основната дейност на проекта, а именно обучения за диабетни сестри. В момента по-голямата част от семействата с деца с диабет тип 1 имат сериозни опасения относно изпращането на децата си в училище, тъй като няма адекватно обучен медицински персонал, който да прилага инсулин или да реагира в случай на хипогликемия. Идеята е тези обучения да обхванат поне по едно медицинско лице от повечето училища, детски градини и социални институции, които да предоставят здравни грижи за деца с диабет. Предвижда се организирането на 28 обучения, по едно във всеки областен град в страната, като всяко от тях ще обхване около 30 – 40 души, а лектори ще бъдат ендокринолози от Българското национално дружество по детска ендокринология.

В основата на проекта са членовете на „Лайънс клуб Видин“, които през 2019 година организираха най-големия международен благотворителен поход по въздух, вода и суша в името на каузата срещу диабета. През тази година организаторите предвиждат три големи летни лагера за деца и родители, както и велопоход, който ще премине през цялата страна.

Снимка: “Лайънс клуб”

Виж също...

Loading...