Ремонт на пътища за 6 трънски села ще струва до 350 хиляди лева

Обществена поръчка за основен ремонт на общински пътища в Трънско са обявени от трънската общинска администрация. Общата прогнозна стойност е 291 999 лева без включен ДДС или 350 398 лева и 80 стотинки с ДДС, научи Zapadno.com.

Чрез поръчката се търси фирма, която да извърши основни ремонти на пътната отсечка Слищовци – Реяновци – Бохова, на част от четвъртокласните пътни мрежи в селата Ерул, Лялинци и Парамун. За отсечката Слищовци – Реяновци – Бохова са предвидени дейности като: изкърпване на единични дупки и деформации на настилката, ръчно, оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка и други.

Общна Трън ще отпусне до 191 666 лева без ДДС за този ремонт. До 50 000 лева без ДДС пък са заложени за основен ремонт на пътища в Ерул. Фрезоване на съществуваща асфалтова настилка, почистване на основата за полагане на асфалт и други дейности фигурират в тази обособена позиция на обществената поръчка.

Наполовина по-мако от сумата за пътища в Ерул са предвидени за ремонт на част от пътната мрежа в село Лялинци – 25 333 лева без ДДС. За сметка на това предвидените дейности по ремонта са повече и включват механизиран земен изкоп, машинно полагане на неплътна асфалтова смес на пластове, включително изрязване на фугите и други.

Почти идентична е сумата и за ремонт на пътища в село Парамун. За там администрацията може да отпусне до 25 000 лева без включен ДДС. Студено фрезоване на асфалтова настилка с пътна фреза, включително натоварване, както и извозване и депониране на фрезован асфалт са сред дейностите, които фирмата-изпълнител ще трябва да извърши.

Финансирането на обществената поръчка се осигурява от бюджетните средства на Община Трън.

Виж също...

Loading...