Социалната пенсия за старост се вдига със 7 лева от 1 юли

На свое заседание, проведено на 3 юни, Надзорният съвет на Националния осигурителен институт взе решение от 1 юли 2021 година пенсиите, отпуснати до 31 декември 2020 година, да бъдат осъвременени с 5 %, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Решението е в изпълнение на разпоредбите на член 100 от Кодекса за социално осигуряване, според който пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли с процент, равен на сбора от 50 % от нарастването на осигурителния доход и 50 % от индекса на потребителските цени през предходната календарна година.

На същото заседание беше решено от 1 юли 2021 година социалната пенсия за старост да нарасне също с 5 % и от 141 лева и 63 стотинки да се увеличи на 148 лева и 71 стотинки.

Виж също...

Loading...