Земеделски стопани имат само два дни, за да извършат своята пререгистрация, след това нито закон, нито техническа възможност може да помогне

До 11-ти юни включително земеделските стопани могат да извършат своята пререгистрация. Крайният срок е регламентиран в член 5, алинея 3 от Наредба № 3 от 1999 година за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани. Той е обвързан нормативно с крайния срок за подаване и на заявленията за подпомагане по схеми и мерки за директни плащания, който тази година изтича в петък, 11 юни, съобщиха от пресцентъра на Министерство на земеделието, храните и горите.

След този срок системата се затваря автоматично и няма нито нормативна, нито техническа възможност за извършване на пререгистрация на земеделски стопани. След тази дата в Регистъра на земеделските стопани се въвеждат единствено нови регистрации. При тяхното  извършване е необходимо заверените документи за регистрация от общинска служба по земеделие да бъдат представени лично в съответната областна дирекция „Земеделие“ по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец, или по седалището на юридическото лице.

Виж също...

Loading...