Ловната дейност ще се отчита електронно, за да се покажат добрите примери

Отчитането на отстрела на дивеча, както и планирането на ползването да стане електронно. Предложението беше обсъдено на широк форум, иницииран от Изпълнителна агенция по горите, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Работната среща се е провела на 8 юни на територията на “Държавно ловно стопанство-Тракия” с участието на ловни експерти от държавни ловни стопанства, регионални дирекции по горите, държавни предприятия, ловни и природозащитни организации от региона. Дигитализацията ще изсветли ловната дейност, което ще доведе до решаване на множество проблеми, свързани с работата на ловните стопанствата и всички, стопанисващи дивеча.

“Целта ни е лицата на професионалистите както в горската, така и в ловната дейност да станат публични и да бъдат мултиплицирани като добрия пример в районите, където има проблеми”, заявява изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите доктор инженер Александър Дунчев по време на дискусията. Целта на срещата е и обсъжданите предложения да станат част от стратегията за лова, която да бъде пътна карта и основа за промени на Закона за лова и опазване на дивеча в дългосрочен план.

Експертите са обсъдили актуални проблеми, включително и темата за достъп на всички заинтересовани страни до горските територии, управлявани от държавните ловни стопанства. Необходим е широк обществен диалог с всички заинтересовани страни и постигане на обществена подкрепа и консенсус при предприемане на ограничителни заповеди. Да бъдат изготвени ясни и строги критерии, които да са в основата на издаването на ограничения за достъп, смятат експертите.

Виж също...

Loading...