За половин година Община Трън наема 12 безработни на 4 часа, а Брезник – 4 човека на пълен работен ден

От 1 юни до края на месец ноември 38 безработни лица в област Перник ще намерят работа за 6 месеца. Това решение е заложено в Регионалната програма за заетост за 2021 година, предаде репортер на Zapadno.com.

В резултат от програмата ще се осигури заетост и ще се допринесе за подобряване на жизнената среда и качеството на живот в област Перник, пише още в документа. Програмата е приета от Комисията по заетост към Областния съвет за развитие, която е заседавала онлайн през месец април с участието на заместник-кметове на общините Брезник и Трън.

Предварително никой член на комисията не е изпратил възражения, коментари и бележки по документа и той е приет единодушно. Конкретният план е да разкритите временни работни места да са за работници по поддръжката. Те ще трябва да извършват комунално-битово обслужване, което включва: събиране и извозване на отпадъци, хигиенизиране и дезинфекция на вътрешни и външни площи, почистване на храстовидна и тревна растителност, почистване на шахти и водостоци и осъществяване на дребни ремонти. Освен това ще извършват благоустройство на населените места, поддържане и опазване на обекти общинска и/или държавна собственост и опазване на околната среда.

Работодатели ще са Областна администрация-Перник и всички 6 общински администрации в региона. Финансирането е в размер на 150 556 лева, от които 142 556 лева идват от държавния бюджет, а 7 500 лева от общинските администрации и 500 лева от Областна администрация.

Към Община Брезник ще бъдат наети 4 лица за 6 месеца на пълен работен ден, за които са необходими 19 200 лева за заплати. От всички администрации в региона Община Трън ще наеме най-много лица – 12, но те ще работят на 4 часа дневно за период от 6 месеца. Необходимите финансови средства са 29 292 лева.

Областната и общинските администрации ще допринесат за реализирането на Регионалната програма за заетост с осигуряване на предпазни средства, материали и инструменти за почистване и поддръжка. Община Брезник осигурява 600 лева, а Община Трън – 2 400 лева.

Снимки: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...