Община Трън отпуска до около 200 хиляди лева за електричество на общински обекти и улично осветление

822 962 киловатчаса е ориентировъчното годишно потребление на електрическа енергия за нуждите на Община Трън. За доставка на нетна електрическа енергия администрацията е обявила обществена поръчка с прогнозна стойност 160 000 лева без включен ДДС или 192 000 лева с ДДС, научи Zapadno.com.

Обектите за доставка на електрическа енергия са общински администрации, музей, училища, туристически обекти, улично осветеление и други обекти на Община Трън. Сред тях са кметските наместничества в над 20 села и музеите в Бусинци и Студен извор. Близо 80 пък са обектите, за които електрическата енергия ще е за улично осветление.

Виж също...

Loading...