Приказка от Граово за заек и куче, разказана от хумористката Лидия Добревска

Приказка от Граово за заек и куче, разказана от известната разказвачка на граовски хумор Лидия Добревска, беше споделена от Държавен архив-Перник.

Хумористичната приказка е записана през 2013 година от краеведът и бивш директор на Регионален исторически музей-Перник и Общински исторически музей-Брезник Симеон Мильов.

Дълги години Лидия Добревска или баба Лида, както я знаят брезничани, съхраняваше и пазеше граовския фолклор и хумор. Тя беше обявена от ЮНЕСКО за живо човешко съкровище.

Приказка от Граово

Заяк и куче

Не́кигъш кога Господ изгоньи́л Адам и Ева от райо, изгоньи́л с ньи и кучето. Напраи́л на си́те опъ́нци да ги небоде́ оздо́ле.

Оди́ли Адам, Ева и кучето и се измори́ли.Седну́ли до едну́ бару на лад. Прилежа́ло им се и преди да ле́гну собу́ли опъ́нците и ги натопи́ли у воду́ту да оме́кну. От же́шкото се упе́кли, та се удърви́ли.

Ле́гли.

Те ти отне́куде дошъ́л зае́кът и гледа у воду́ту опънци. Ареса́л опъ́нците на кучето, налундзи́л ги и тамъ́н пристегна́л ножи́чкете и кучето се събуди́ло. Заеко фу́кне, а кучето по него да си у́зне опъ́нците. Че го фа́не друг път. Заекът с опъ́нците рипа́л през тръ́нкье и глоги́нкье, през шипци́, а кучето тражи́ло пътека. Заекът уте́къл.
Та от тога́й до денъ́ска кучето гоньи зае́кът да си у́зне опи́нците.

Лидия Добревска

Кадър: “ЕНИ филм”

Виж също...

Loading...