На ключови места в област Перник поставят плакати за превенция на горските пожари, които тази година са по-малко от 2020-та

25 низови пожара са регистрирани на територията на Югозападното държавно предприятие от началото на годината до момента. Засегнати са общо 600 декара иглолистни и широколистни дървесни видове, смесена растителност, треви и незалесени площи. Това е близо 2,5 пъти по-малко в сравнение със същия период на миналата година, когато са отчетени 36 пожара, които са засегнали 1 599 декара горски площи. Основната причина за повече от 99 % от пожарите в горските територии е човешка небрежност, съобщиха от пресцентъра на Югозападно държавно предприятие.

Средногодишно огнената стихия на територията на Югозападно държавно предприятие засяга над 8 800 декара гора, което е площ сравнима с размерите на 1 242 футболни игрища. Затова на прага на активния пожароопасен сезон Югозападното държавно предприятие и Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” към МВР излизат с общ призив за повишено внимание при боравене с огън на открито и напомняне, че паленето в гората е забранено, освен на обозначените за това места. Като част от мерките за превенция на горските пожари са изработени нови плакати, които са поставени в горски стопанства, кметства и на ключови места в населените места в областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Ловеч, Пазарджик и Софийска.

Във всички териториални поделения на Югозападно държавно предприятие са утвърдени годишните оперативни планове с мерките за превенция и защита на горите от пожари. Противопожарната техника на предприятието е в пълна готовност да реагира при възникване на запалвания. До средата на юли продължават проверките на терен от представители на Регионалните дирекции по горите, Регионалните дирекции „Пожарна безопасност и защита на населението” и служители на предприятието за изпълнение на противопожарните мероприятия. Специално внимание ще бъде отделено на състоянието на противопожарните просеки и минерализованите ивици. Всяка година те се почистват от растителност и почва, за да бъде ограничено разпространението на огъня. За 2021 година е предвидено изграждане на над 200 000 линейни метра минерализовани ивици и повече от 79 000 линейни метра лесокултурни прегради, като тези дейности се изпълняват основно със собствени работници и техника на Югозападно държавно предприятие.

Снимка: Югозападно държавно предприятие – пресцентър

Виж също...

Loading...