Жители на Брезнишко могат да се подсигурят с дърва за огрев от Общината за 67 лева и 60 стотинки за кубик до адрес

Общината в Брезник отново ще продава дърва за огрев на местното население, става ясно от съобщение на сайта на администрацията.

Както всяка година дървата за огрев ще могат да се закупят единствено от жители с постоянен адрес в община Брезник. Количеството е ограничено до 5 кубически метра за жител. Заявления за закупуване на твърдото гориво ще се приемат от 1 юли в кметствата, кметските наместничества и в общинската администрация на гише 4.

Цената на един пространствен кубически метър е 45 лева и 60 стотинки с ДДС. В цената са включени добив на дървесина, измерване, кубиране, маркиране, издаване на превозен билет и административни разходи. Транспортът се заплаща отделно, при доставката на дървата по 22 лева на кубичен метър, уточниха от Общината.

През 2020 година общо 110 домакинства в Брезнишко бяха снабдени от общинската администрация с дърва за огрев. За всяко бяха предоставени по 5 кубически метра дърва или общо 550 кубически метра твърдо гориво.

Виж също...

Loading...