Енергийната ефективност на Трън минава през горене на биомаса, кокошки няма, млекодайните и свинете са под 3 000 общо

Два проекта на програма за енергийна ефективност на Община Трън са качени на сайта на местната власт, предаде репортер на Zapadno.com. Единият се отнася за периода 2021 – 2023 година, а другият е за 10-годишен период до 2031 година.

Изготвянето на такива документи на ниво община е задължително и задачата му е да набележи мерки, с които да се постигне спестяване на енергия. Целта е намаляване използването на горива, замърсяващи околната среда. В тази връзка Община Трън обобщава, че реализацията на техните програми може да има редица предимства – от намаляване разходите за енергия и повишаване качеството на живот до ограничаване на негативното въздействие върху околната среда и климата. За тях са нужни много средства и е най-добре да се кандидатства за финансиране по европрограми.

Общинските служители са направили анализ на източниците на възобновяема енергия, който показва, че до този момент най-голямата по площ община в област Перник има изградени само два обекта с фотоволтаични инсталации. Те са в село Слишовци и село Богойна. Финансирани са със собствени средства на собствениците и са разположени на покриви и на терен от 280 квадратни метра с генерирана мощност 25 киловатчаса. Пише, че е изграден един частен обект за производство на пелети и е описана мини водноелектрическата централа „Ерма“ (MВЕЦ “Ерма”), която също е частна инвестиция.

На тази база Общината прави преглед какви са възможностите за преход към по-добра енергийна ефективност. Стига се до извода, че Трънско се намира в не много благоприятна зона за фотоволтаици, но има потенциал за изграждане на малки покривни соларни системи. Не е целесъобразно изграждането на площадки за вятърен парк, тъй като няма да имат добра икономическа ефективност. Водните ресурси също не са подходящи за произвеждане на електроенергия. Геотермална енергия може да се ползва единствено чрез сондажи и термопомпи. Тези съоръжения и технологии са скъпи и трудно достъпни както за обществени сгради, така и за частни. Производството на биогаз от отпадъци от животински произход също е нерентабилно. Така че с най-добър потенциал остава да се гори биомаса с растителен произход.

Любопитни данни излизат от справките, които администрацията е включила при анализа на ситуацията в Община Трън и нейната програма до 2031 година. Например, научаваме, че на територията на общината няма регистрирани земеделски кооперации. Има 1 047 говеда, в това число и крави, 900 са всички овце, а козите са 864. Пчелните семейства са 1 500, докато свинете са едва 56. Информация за кокошки няма.

Виж също...

Loading...