Звената за документите за самоличност в област Перник ще помогнат на избирателите да упражнят правото си на глас на 11 юли

Звената „Български документи за самоличност” към Областна дирекция МВР-Перник и Районните управления ще съдействат на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите за Народно събрание.

В седмицата преди 11 юли, когато ще се проведат изборите за Народно събрание е създадена необходимата организация, българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или лични /зелени/ паспорти) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция МВР-Перник.

В зависимост от конкретните нормативни изисквания на граждани, подали вече заявление за нова лична карта ще бъде ускорено издаването й, или ще им бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 9 юли, по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им  удостоверение, с което да гласуват.

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

  1. Гражданите лично да подадат искане в Областна дирекция на МВР и Районните управления за дните на 10 юли от 8:30 часа до 17:00 часа и на 11 юли от 8:30 часа до 19:00 часа.
  2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за Народно събрание, се издават след приемане на заявление за нова лична карта.
  3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяка Областна дирекция на МВР и Районните управления независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверенията за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация. Удостоверението се издава за да послужи само пред секционната избирателна комисия и е валидно за изборния ден на 11 юли.

Виж също...

Loading...