В Трънско има полиция от 1880 година, когато са създадени първите две околийски полицейски управления в региона

Днес, на 5 юли Министерството на вътрешните работи отбелязва 142 години от създаването си. Денят е професионален празник на работещите в системата на МВР. Тази година се навършват и 141 години от създаването на първите две околийски полицейски управления в региона, съобщиха от Държавен архив-Перник.

Околийските полицейски управления са създадени през 1880 година в Трънска и Радомирска околия. Дейността на околийските управления в Трън и Радомир се простира в границите на околията, която включва население до 50 000 жители. Те са орган на изпълнителната власт с основни функции по административно изпълнение на нормативното законодателство, опазване на обществения ред и спокойствие, контрол по спазване на хигиената и чистотата в обществените заведения, подпомагане на данъчните, финансови и здравни органи при изпълнение на функциите им. За осигуряване на по-ефективен контрол околийските управления откриват полицейски участъци и подучастъци, чиито брой е различен през годините, поясниха от Държавен архив-Перник.

След 1937 година Околийско полицейско управление-Трън действа на територията на града и на общините от Трънска и от Брезнишка (до 1925 година) околия. По-късно част от общините отпадат или се обединяват и през периода 1942 – 1944 година в обхвата на управлението фигурират Трън, Главановци, Филиповци, Стрезимировци, Лева река, Вукан и Клисура, Звонци, Църна трава и Дарковци (част от тях днес се намират в Република Сърбия).

Виж също...

Loading...