Инспектори спряха заливането на българския пазар с над 1 тон и половина храни с остатъчни вещества от пестициди

От Българската агенция по безопасност на храните не допуснаха 1 546 тона храни, внос от трети страни, които не отговарят на законодателството, до пазарите в България и Европейския съюз. Количествата са задържани в рамките на първото шестмесечие на 2021 година. За сравнение, възбранените храни на границите през цялата 2020 година са 2 100 тона, съобщиха от пресцентъра на Българска агенция по безопасност на храните.

Сред храните от неживотински произход най-често неотговарящи на изискванията са пратките с пипер. От началото на тази година до момента са спрени близо 407 тона, заради лабораторно установено наднормено съдържание на остатъчни вещества от пестициди. Съставните продукти (храни, предназначени за консумация от човека, които съдържат продукти и от животински, и от растителен произход, като преработката на първичния продукт е неразделна част от производството на крайния продукт; например инстантни супи) са най-често отхвърляните стоки при граничния контрол върху храните от животински произход – 23 тона и 400 килограма. Причината е незадоволителната документална проверка (липсващи или неотговарящи на законодателството придружителни документи). В същата категория храни, инспекторите отчитат възбранени над 23 тона агнешки субпродукти (напр. дреболии), както и повече от 20 тона млечни продукти.

Всички храни, при които са установени несъответствия от инспекторите на дирекция „Граничен контрол“, не са допуснати на територията на страната и Европейския съюз. В съответствие с Регламентите на Европейския съюз и законодателството на Република България, продукцията е била насочена за унищожаване или е била върната в страната на произход.

Заловените храни, които подлежат на съобщаване по Системата за бързо оповестяване на храни и фуражи (RASFF) са били сигнализирани незабавно.

Виж също...

Loading...