Чистят списъците с избиратели, заличени са 62-ма човека в община Брезник

Имената на 62 лица от избирателните списъци в община Брезник са заличени, става ясно от списък на сайта на общинската администрация.

Най-много заличени лица има в четирите градски секции в Брезник – 48. От секциите в брезнишките села Красава, Гърло, Ребро, Бегуновци, Кошарево, Гигинци, Непразненци, Ноевци и Велковци също има заличени лица. Най-много заличени лица от избирателните списъци има в село Ноевци – 3, а в останалите 8 села са по едно или две заличени лица.

Избирателите в Брезнишко, които на 11 юли могат да гласуват имат възможност да проверят данните си по секции чрез списъци на сайта на Община Брезник.

Различни са причините за заличаване на лица от избирателните списъци – загуба на правото за гласуване, смърт, включване в списъци за гласуване на лечебни и здравни заведения, почивни домове, домове за стари хора и други социални заведения, както и други.

Виж също...

Loading...