Трънският водопровод е разкопан през 3 метра, губи се минерална вода, има свлачища, а и дупки, през които може да влезе животно

Ужасяваща картина се очертава за пореден път във връзка с реконструкцията на водопровода от село Банкя към град Трън, предаде репортер на Zapadno.com.

Стартът на обществената поръчка за ремонт на остарялата етернитова тръба вероятно предизвиква радост в измъченото от аварии и безводие население на основния град в граничната община. На 2 юли от Общината са публикували, че започва процедура за избор на изпълнител, който да извърши реконструкция на довеждащия водопровод за град Трън. Но наред с надеждата за трънчани, написаното в документацията би трябвало да изправи косите на всеки кандидат за държавна власт в момента. Съществуващата водоснабдителна система е изградена в периода 1965 – 1980 година. 40 – 50 години по стария водопровод са правени само кръпки, в резултат на което той е разкопан през около 3 метра. Установени са повече от 6 видими аварии, някои от които образуват малки поточета с вода. Говори се за загуби на питейна вода над 25 – 30 процента. Тоест, на всеки 100 литра минерална вода от Банкя, 30 литра изтичат нанякъде. Нещо повече – „често загубите достигат до над 60 %, поради това че аварията е голяма и трудно откриваема“, пише в уведомлението от Общината към потенциалните строители.

Амортизираният и остарял водопровод е изграден от етернит. Това е крехък материал, който съдържа азбест. Тръбата създава проблеми, някои от които дори са предизвикали свлачища. Общината уточнява, че във високите части на водопровода се виждали дупки, през които могат да влезнат дори малки животни. Налице са редица компрометирани съоръжения: шахти без капаци, премахнати въздушници и изпускатели. Водоснабдяването на град Трън се осъществява от минерален извор, намиращ се в село Банкя. Общата дължина на трасето на водопровода за изграждане е 4 228,70 метра. За новата тръба изцяло или частично ще се работи в защитени зони от мрежата „Натура 2000“.

Условно водопроводът може да бъде разделен на 3 части. Първата е малко над 1 километър дълга. Тя минава през гориста местност в изградена просека с приблизителна ширина около метър и половина, като на места става и по-тясна. Това е участъкът от резервоара при минералния извор до четвъртокласния общински път град Трън – село Банкя. Втора част са близо 2,3 километра водопровод, който следва пътя и преминава изцяло в банкета на пътя Трън – Банкя, като на места минава под асфалтовата настилка. Щом стигне до главен второкласен път 63, водопроводът свива на запад към град Трън и минава в ската на склона в частни и общински имоти. Трета част е по-малко от километър дълга, започва от пътя за махала “Дънкови кошари” (Сърбезова долина) и стига до резервоара, който подава вода към Трън. Този участък минава през частна гора, след която се предвижда водопроводът да продължи през частни имоти, като се следва полски път, който не е отбелязан на картите. „На практика този полски път е изграден за достъп до съществуващите вили“ – се казва в документацията за обществената поръчка. След пътя за вилите, водопроводът ще мине по старото си трасе до резервоара на Трън.

Прочетете повече за сагата с трънския водопровод, която се точи от най-малко 10 години: Над 70 % загуби от довеждащия водопровод за град Трън! Чакат 2 милиона лева за промяна на трасето, не могат да открият авариите в планината и Кметът на Трън: Пилеем водата на вятъра, загубите са 80 – 90 %, водопроводът е изгнил.

Виж също...

Loading...