Около 290 хиляди пенсии са преизчислени служебно от началото на годината

Служебното преизчисляване на пенсиите придоби широк положителен отзвук в обществото след въвеждането му за първи път с разпоредбата на параграф 7 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 година и за преодоляване на последиците. С нея се вмени задължение на Националния осигурителен институт да извърши служебно преизчисляване на личните пенсии, свързани с трудова дейност, на работещите пенсионери, които имат придобит осигурителен стаж след 31 декември 2018 година, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

Служебното преизчисляване се осъществи, считано от 1 април 2020 година, само с осигурителен стаж, придобит след пенсионирането, съответно – след последното преиз-
числяване на пенсията, и съобразно осигурителните данни, постъпили от осигурителите и самоосигуряващите се лица и налични в информационната система и регистрите на Националния осигурителен институт. Извънредната мярка обхвана лицата, които не са подавали заявления за преизчисляване на пенсиите с осигурителен стаж и/или осигурителен доход през цялата 2019 година, както и през 2020 година до въвеждането на извънредното положение на 13 март 2020 година. В резултат на тази мярка през миналата година служебно бяха преизчислени над 260 000 пенсии. Като ефект от извършеното през 2020 година служебно преизчисляване се постигна сериозно намаляване на административната тежест за работещите пенсионери и се разшири обхватът на административните услуги, предоставяни от Националния осигурителен институт.

През тази година са преизчислени около 290 000 пенсии.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...