Растителност няма, боклуци има на закритото депо за отпадъци в община Трън година преди края на рекултивацията – СНИМКИ

Точно една година преди да изтече срокът за рекултивация на депото за твърди битови отпадъци на община Трън репортер на Zapadno.com провери на място какво е състоянието на обекта, за който Европа и държавата дават 326 532 лева.

От снимките можете сами да се уверите, че по-високата растителност като дървета и храсти е разчистена. Видно е, че някаква подготвителна работа е протекла, но още по-видими са купчините с боклуци. Отпадъците не би трябвало да са там, тъй като депото е затворено от години. Неговото съществуване би трябвало окончателно да приключи до 20 юли 2022 година. Тогава изтича срокът на договора за безвъзмездна финансова помощ, с който Община Трън получи средства по оперативна програма „Околна среда“.

В информационната система за управление на средствата от Европейския съюз е записано, че проектът на Общината предвижда вертикална планировка, почистване на битови отпадъци от зони извън границите на депото и предепониране. Също така уплътняване на тялото на депото с отпадъци и отвеждане на повърхностните води. Ще има газоотвеждаща система, газов дренаж, запечатващ пласт, дренажна система за повърхностни води и рекултивационен пласт.

Проектното предложение предвижда само дейности и разходи, свързани с извършването на техническа рекултивация на депото в местността “Мечи дол”. След окончателното приключване на техническата рекултивация и окончателното плащане по проекта, Община Трън ще има ангажимент в срок от 5 години със собствени средства да извърши биологичната рекултивация на депото.

Припомняме, че парите от Европа се използват само за възстановяване на площите, които са общинска собственост. Единствено общинският терен от 5 декара официално се води депо. Съседните 21 декара частни имоти също са замърсени и съдържат отпадъци, уточняват от Община Трън пред Регионалната инспекция по околна среда и води, но за тях се предвижда почистване, не рекултивация. Прочетете още в публикацията: Боклуците на Трън заемат 26 декара с частни земи, но сметището се води само на 5 декара общинска площ и те ще бъдат рекултивирани с евросредства.

Разгледайте още снимки от състоянието на закритото депо за битови отпадъци край Трън в началото на месец юли:

Виж също...

Loading...