Подкрепа за заетост и социално включване за над 850 хиляди души се предвижда чрез проект

Над 850 000 души ще получат възможност да развият професионалните си умения, да започнат работа на качествени работни места и да получат по-добър достъп до социални услуги, здравеопазване и социална закрила в периода 2021 – 2027 година. Това предвижда проектът на Програма „Развитие на човешките ресурси“, който Министерството на труда и социалната политика публикува за обществено обсъждане, съобщиха от пресцентъра на Министерство на труда и социалната политика.

Общият й прогнозен бюджет за програмния период 2021 – 2027 година ще бъде 3 874 637 388 лева. С тези средства ще се финансират мерки в три основни направления – развитие на пазара на труда и уменията на работната сила, подкрепа за социално включване и социални иновации и младежка заетост.

Близо 2,4 милиарда от бюджета на Програма „Развитие на човешките ресурси“ ще бъдат инвестирани в пазара на труда и подготовката за дигиталния преход на икономиката на България. С тях ще се финансират възмoжности за повишаване на квалификацията на работната сила чрез учене през целия живот, ще се осигурява подкрепа за разкриване на нови работни места, както и за предприемачи, стартиращи собствен бизнес, ще се стимулира младежката заетост и развитие на социалните предприятия.

Над 350 000 заети и безработни ще преминат обучения за нови умения, съобразно бъдещите изисквания на пазара на труда. Около 93 000 младежи ще получат подкрепа, за да намерят работа след като завършат образованието си. 164 000 души ще бъдат подготвени за дигиталния преход на икономиката на България.

С останалите близо 1,4 милиарда лева от бюджета на Програма „Развитие на човешките ресурси“ ще бъдат финансирани проекти, с които ще се осигури по-добро социално включване на хора от уязвимите групи. Чрез изпълнението им ще се повиши качеството и ефективността на социалните услуги за 80 000 деца и възрастни, ще се създадат повече възможности за борба с детската бедност, подобряване на достъпа до социално подпомагане, здравеопазване и развитие на интегрирани социални, здравни и образователни услуги.

Виж също...

Loading...