Местата за настаняване в област Перник бележат ръст на приходите от нощувки – от 44 хиляди лева на 59 хиляди лева

През май по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 2 043 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 72,4 хиляди, а на леглата – 153,6 хиляди. Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през май е 731,7 хиляди, съобщиха от пресцентъра на Националния статистически институт.

През месец май в област Перник са функционирали 9 места за настаняване с над 10 легла. Общият брой на легла в тези места за настаняване е 371. Легладенонощията са били 11 501 броя (максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец). Реализираните нощувки в региона са били 1 639 броя с пренощували 1 073 лица. Приходите от нощувки са 59 хиляди лева. Местата за настаняване бележат ръст на приходите в сравнение с месец април, когато са реализирани 44 хиляди лева от нощувки.

Приходите от нощувки през май в цялата страна достигат 39,6 милиона лева, като 29,4 милиона лева са от български граждани, а 10,2 милиона лева – от чужди граждани.

Виж също...

Loading...