За включване на нови абонати в област Перник ЧЕЗ може да плати до 1 409 300 лева и 64 стотинки

До 1 174 417 лева и 20 стотинки без включен ДДС или 1 409 300 лева и 64 стотинки с ДДС ще може да плати „ЧЕЗ Разпределение България” АД за присъединяване на нови потребители с реконструкция и изграждане на въздушни и кабелни мрежи в област Перник, научи Zapadno.com.

Освен включването на нови потребители с реконструкция и изграждане на въздушни и кабелни мрежи средно и ниско напрежение и електрическо оборудване на трафопостове, фирмата-изпълнител ще трябва да извършва изнасяне на имотна граница, меренето на потребители със затруднен достъп или по заявление на територията на региона.

Сред основните видове строително-монтажни работи са включени демонтаж на 108 броя стоманобетонови стълбове с възстановяване настилката около тях и транспортиране на демонтиран стълбовете до склад на “ЧЕЗ Разпределение” или до депо, демонтаж на 300 съществуващи монофазни електромери и други дейности.

Виж също...

Loading...