Незабавно свикване на областните кризисни щабове в страната заради пандемията от SARS-CoV-2

Със своя заповед, издадена днес, 22 юли, министърът на здравеопазването доктор Стойчо Кацаров разпорежда на директорите на Регионалните здравни инспекции да уведомят съответните областни управители за приетия с решение № 518 на Министерския съвет от 15 юли 2021 година Национален оперативен план за справяне с пандемията от SARS-CoV-2 и да поискат незабавно свикване на областните кризисни щабове, съобщиха от пресцентъра на Министерство на здравеопазването.

Директорите на Регионалните здравни инспекции трябва да представят на заседанието на областните кризисни щабове Националния план, като целта е да бъде създадена организация, отчитаща спецификите и потребностите на съответния регион, по отношение на:

– привеждането в изпълнение на националния план и предвидените в него съответни противоепидемични мерки, в случай на повишаване ръста на заболяемостта от COVID-19 в страната и в съответния регион;

– контрола по спазването на въведените противоепидемични мерки и спазването на предписаната задължителна карантина на контактни лица и изолация на болни и заразоносители;

– своевременната диагностика и лечение, включително осигуряване на необходимия брой легла за хоспитализация на пациенти с COVID-19, които се нуждаят от болнично лечение и интензивни грижи.

В срок до 29 юли директорите на Регионалните здравни инспекции следва да уведомят министъра на здравеопазването за проведените заседания на областните щабове, както и да представят протокол с взетите решения, направените обсъждания и предложения.

Виж също...

Loading...