Средната продължителност на живот в област Перник намалява с половин година и е по-ниска от тази за страната

Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на област Перник, изчислена за периода 2018 – 2020 година е 72,9 години, или с 0,5 години по-малко спрямо предходния период 2017 – 2019 година. Средната продължителност на живота в областта е с 1,7 години по-ниска от средната за страната – 74,6 години, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Различните равнища на смъртност при мъжете и жените определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население. Средната продължителност на живота при мъжете е 68,9 години, докато при жените е с 8,4 години по-висока – 77,3 години. Както при мъжете, така и при жените равнището на показателя за област Перник е по-ниско от регистрираното средно за страната, съответно с – 2,2 и 0,9 години. За периода между 2010 и 2020 година средната продължителност живота на мъжете в област Перник намалява с 0,5 години, докато при жените се увеличава с 0,5 години. Най-голяма е разликата в очакваната средна продължителност на предстоящия живот по пол в периода 2018 – 2020 година – 8,4 години, а най-малка в периода 2011 – 2013 година – 6,7 години в полза на жените.

Виж също...

Loading...