32 от 35 селища в Брезнишко са водоснабдени, общата дължина на водопроводната мрежа е 323 711 линейни метра

От 35 селища на общината 32 са водоснабдени, което представлява 91 %, неводоснабдени са селата Гоз, Арзан, Озърновци. Това става ясно от краткосрочната програма за насърчаване използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Брезник за периода 2021 – 2023 година.

От програмата става ясно, че питейното водоснабдяване се осигурява чрез язовир „Красава”, мрежата от групата „Секирна – Брезник” и местни водохващания със съответната пречиствателна станция в Брезник, система за хлориране, почистване и поддържане на каптажи и резервоари.

Общата дължина на водопроводната мрежа е 323 711 линейни метра, изградена от етернитови, стоманени, поцинковани и пластмасови тръби. Основният водоснабдителен източник е язовир за питейно водоснабдяване “Красава” с обем 3 милиона кубически метра. От язовира са водоснабдени – Брезник, Ноевци, Бегуновци, Велковци, Режанци, Бабица. От водоснабдителната група „Секирна – Брезник” са водоснабдени селата Долна Секирна, Станьовци, Кошарево, Бегуновци, Гигинци, Непразненци, Ноевци, Велковци. Останалите селища са водоснабдени от местни водоизточници.

Документът съдържа 31 страници и показва подробности, свързани с община Брезник.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...