Брезник преизпълни приходите от наем на земя, такса смет и данъците за имот не са събрани на 100 процента през миналата година

Постъпилите приходи по бюджета на Община Брезник за 2020 година са в размер на 1 407 483 лева. Те са със 181 403 лева повече от предварително планираните. Това сочи обяснителна записка към касовото изпълнение на бюджета на Община Брезник, предаде репортер на Zapadno.com.

Информацията беше представена по време на публичното обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за миналата година, което се проведе на 19 юли 2021 година в малкия салон на брезнишкото народно читалище “Просвещение-1870”.

От документите става ясно още, че разходите на Общината се е очаквало да бъдат над 13 милиона (13 403 440 лева), но реално са отчетени близо 9 милиона разходвани средства (8 837 540 лева). Това са 65,93 на сто от планираните средства.

От приходите с местен характер най-значими са доходите от собственост и по-конкретно приходите от наем на земя. През миналата година по това направление са постъпили 323 536 лева в местната хазна, което е 124 процента повече, отколкото се е очаквало при планирането на бюджета. За сметка на това постъпленията от такси за битови отпадъци са били по-малко от предвидените 250 хиляди лева и са достигнали само 226 701 лева. Данъците върху недвижимите имоти са покрити на 80 процента, докато данъците върху превозните средства са преизпълнени на 111 процента и възлизат на 205 378 лева.

В 2020 годината, която мина под знака на Ковид-пандемията, дистанционното обучение и ограничителни мерки, населението на Брезник е платило само 63 на сто от очакваните постъпления от такси за детски градини, но напълно е изпълнен плана за приходите от домашен социален патронаж и други обществени услуги.

Рекапитулацията показва, че разходите за заплати на персонала, други възнаграждения и осигуровки са намалени с малко. Отделно от тях, разходите за издръжката са намалени с 63,81 на сто. На 100 процента са изпълнени разходите за ремонт на дълготрайни материални активи, но придобиването на активи бележи спад. Например, разходите за придобиване на сгради, оборудване, компютри и други активи е ограничено. Изграждането на инфраструктурни обекти също.

От централния бюджет Община Брезник е получила за държавни дейности 3,8 милиона лева (3 864 376 лева). За местни дейности от централния бюджет са дошли 881 700 лева. Целево за капиталови разходи са били отпуснати 853 196 лева.

Пълна информация за финансовите потоци в Община Брезник е налична на сайта на администрацията в раздел „Общински стратегически документи“, подраздел „Бюджет“.

Виж също...

Loading...