Към сграда на стадиона в Брезник има проявен интерес от пернишки бизнесмен, общинските съветници решават какво ще се случи с нея

Разпореждане с имот, който е публична общинска собственост, ще бъде разглеждано от Общински съвет-Брезник на заседание, което е насрочено за 30 юли, научи Zapadno.com.

Имотът е отдаден за управление на “Обединен спортен клуб Чорни – 2004” и общинските съветници трябва да вземат решение за обявяване на публичен търг за отдаване под наем на обект. В Общината е постъпило заявление от фирма “Енерджи Джим 2017” ЕООД за наемане на втория етаж на сграда със застроена площ 136 квадратни метра, става ясно от докладна от кмета Васил Узунов към общинските съветници.

От приложена към докладната скица става ясно, че това е сградата срещу трибуните на стадиона в град Брезник. Като предназначение е описана като друг вид обществена сграда.

В петък, 30 юли, общинските съветници трябва да решат дали да дадат съгласието си за провеждане на търг с явно наддаване за отдаването под наем на част от сградата. В решението е определена началната тръжна цена от 87 лева и 4 стотинки с включен ДДС и срок за сключване на договора за наем 5 години.

Фирма “Енерджи Джим 2017” ЕООД е регистрирана в град Перник. Предметът на дейност е организиране и управление на фитнес клубове, спортна дейност, търговско посредничество с разнообразни стоки, както и всяка друга дейност, която не е забранена от закона. Собственик на фирмата е бизнесменът Ангел Вангелов, който е известен в спортни среди с развитието на модерни фитнес центрове в Перник и участието си в агитката на футболен клуб “Миньор” (Перник).

Виж също...

Loading...