Цените на яйцата в област Перник са се повишили и за седмица продуктът е поскъпнал с 1 – 2 стотинки за брой

През периода 14 – 21 юли 2021 година средните цени по веригата на предлагане на яйца за страната като цяло са без промяна на седмична база. Изключение прави цената на дребно на яйца – размер М в големите търговски обекти, която бележи леко повишение. През наблюдавания период цените на дребно на яйца – размер М в големите търговски вериги са в интервала от 22 стотинки до 30 стотинки за брой. Сравнявайки с предходната седмица, в тринадесет области се отчита поскъпване на яйцата от този размер в рамките на 1 – 2 стотинки за брой, като най-съществено е в Перник, Разград, Русе и София, а само във Варна и Шумен – поевтиняване, съответно с 1 и 2 стотинки за брой. Така, средната за страната цена на продукта в големите търговски вериги нараства с 1 стотинка за брой до 26 стотинки за брой, съобщиха от Министерство на земеделието, храните и горите.

Средно за страната, цената на дребно на яйца – размер L в големите търговски вериги се запазва на ниво от 28 стотинки за брой. Стойностите по области се движат от 25 стотинки до 31 стотинки за брой. В девет области е регистрирано седмично поскъпване на продукта с по 1 стотинка за брой, а в други седем – поевтиняване в рамките на 1 – 2 стотинки за брой (най-съществено в Перник и София).

Предлагането на яйца – размер М в другите търговски обекти е на цени от 17 стотинки за брой в областите Благоевград, Кюстендил и Разград до 27 стотинки за брой в Перник и София. Промяна на цените спрямо предходната седмица е налице само в по-малките магазини в областите Видин, Враца и Монтана – повишение с по 1 стотинка за брой. Това не се отразява на средната стойност за страната и тя остава 23 стотинки за брой.

Цените на яйца – размер L в другите търговски обекти варират от 20 стотинки за брой (Разград) до 29 стотинки за брой (в Перник и София). Средната стойност за страната остава 25 стотинки за брой.

В седмицата от 14 до 21 юли средните за страната цени на дребно на яйца – размер M и L в по-малките търговски обекти са с по 3 стотинки за брой по-ниски от тези в големите супермаркети. В Перник и София яйцата от размер L се предлагат на цени с по 2 стотинки за брой по-високи от тези в големите супермаркети.

Средно за страната, маржът между цените на едро и на дребно на яйца – размер М е 8 стотинки за брой за големите търговски вериги и 5 стотинки за брой в другите търговски обекти.

Справката е обобщена и анализирана от дирекция “Анализ и стратегическо планиране” на Министерството на земеделието, храните и горите, в съответствие с решенията на експертната работна група за наблюдение на цените на пазара на храни към Министерски съвет, създадена през месец март 2011 година.

Виж също...

Loading...