Полицията в област Перник не е получила жалби, предложения и сигнали за административното обслужване през 2020 година

Министерство на вътрешните работи предоставя общо 112 административни услуги, които са вписани в Регистъра за услугите и режимите, част от Интегрираната информационна система на държавната администрация. Доклад за 2020 година измерва удовлетвореността на потребителите и отразява обобщени резултати. Приоритет на министерството е предоставянето на качествено административно обслужване с крайни потребители граждани, фирми и организации при спазване на нормативните принципите, става ясно от годишния доклад за оценка на удовлетвореността.

Статистиката в докладата показва, че през миналата година в Министерство на вътрешните работи са получени общо 188 сигнали и 5 предложения. Най-често жалбите засягат материалната база за административно обслужване, работно време и други.

Според справката в Областна дирекция МВР-Перник няма постъпили сигнали или предложения във връзка с административното обслужване, съгласно Глава осма от Административнопроцесуалния кодекс. В други дирекции към силовото министерство също няма постъпили сигнали и предложения за административното обслужване през 2020 година, като сред тях са тези за областите Бургас, Видин, София.

Виж също...

Loading...