В област Перник не е изплатен нито един PCR тест за COVID-19 по здравна каса от началото на пандемията до май 2021 година

Аналитичен доклад за дейностите, свързани със здравното обслужване на населението в отговор на пандемията от COVID-19 за периода 1 март 2020 година – 31 май 2021 година показва, че област Перник е сред малкото региони в страната, където не е изплатен нито един PCR тест по здравна каса. Този доклад се посвещава на всички медицински и немедицински специалисти от различни ведомства и институции, които положиха неимоверни усилия да се справят с огромното предизвикателство COVID-19. Докладът е изготвен въз основа на информация, събрана от Регионалните здравни инспекции, Министерство на здравеопазването, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса, Националния статистически институт, Националният център по заразни и паразитни болести и Български лекарски съюз. На всички изброени институции са били изпратени писма с конкретни въпроси относно данни, намиращи се в техните информационни масиви и свързани с COVID-19. Анализът на получената информация е представен по категории съобразно различните сектори на здравната система в България, видя Zapadno.com в документа.

Няма починали служители в 9 Центъра за спешна медицинска помощ в страната, сред които е и този за област Перник. Освен това за този период Центърът за спешна медицинска помощ не е посочил нито един проблем във връзка с коронавирусната пандемия.

Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2020 година е 783,9 на 100 000 души от населението и в сравнение с 2019 година се увеличава със 7,1 пункта, но в област Перник е най-ниска – 371,2. В началото на пандемията Министерстовто на здравеопазването издаде заповед, в която се разпорежда на Регионалните здравни инспекции да предприемат мерки за реорганизиране и увеличавене на наличния леглови фонд за гарантиране на прием и лечение на случаите на COVID-19. За отчетения период леглата за лечение и наблюдение на неусложнени пациенти за област Перник са 129, а 10 са за интензивно лечение ОАИЛ/КАИЛ. В началото на периода най-много легла за неусложнени пациенти от общия брой такива легла има в София-област – 20,1 %, най-малко са леглата в Перник – 0 %. Анализът на структурата на трансформираните легла за лечение и наблюдение на неусложнени пациенти показва, че по време на първата вълна в някои области процентът на леглата за лечение на COVID-19 достига близо и над 40 %, например в област Перник – 46,8 %, а по време на втората вълна в Пернишко 55 % от леглата са за COVID пациенти. В същото време в област Перник се наблюдават влошени показатели за болничен леталитет – най-висок в страната, водещо място по умирания, причинени от болести от клас IX, болести на органите на кръвообращението и клас XI, болести на храносмилателната система, макар да е неоправдано да се търси пряка връзка между трансформираните легла и умиранията от посочените класове болести. Умиранията по области на 10 000 души преминали болни показват две рязко открояващи се области – Перник и Видин. И двете области биха били обект на отделно изследване, но може да се допусне, че основните причини вероятно са неблагоприятната демографска структура, осигуреността със специалисти, а за показателя на Перник влияние би могло да оказва близостта и лесната връзка със София – младите и мобилни жители на областта биха предпочели лечение в столична болница.

При анализа на дейността на Националната здравноосигурителна каса прави впечатление, че Перник е една от трите области, където няма нито един тест за COVID-19, който да е заплатен от касата. Териториално в страната има области, в които не е изплатен нито един тест от Националната здравноосигурителна каса, и други, в които сумите са в милиони лева. Областите, в които не е изплатен нито един PCR тест за наблюдавания период, са Добрич, Ловеч и Перник. В Хасково и София-област са изплатени тестове само през последните два месеца на периода – март и април 2021 година.

Източник: Национална здравноосигурителна каса

Средният дял за страната на ваксинираните със завършен цикъл към края на май 2021 година е 10,07 %. Малко над общата за страната са още София (10,32 %) и Перник (10,23 %). Данните показват, че за наблюдавания период средният дял на лицата със завършен цикъл на ваксинация срещу COVID-19 във възрастовата група 20 – 29 години в страната е 3,76 %. От порядъка на 4,66 – 4,07 % са областите Перник и Кюстендил. Във възрастовата група 30 – 39 години делът на имунизираните със завършен цикъл в страната е 6,17 %. За област Перник показателят е 8,15 %. При среден дял 14,92 % на лицата със завършен цикъл на ваксиниране в групата 60 – 69 години в региона той е 14,98 %.

В публикацията са използвани снимки от pixabay.com и архива на Zapadno.com

Виж също...

Loading...