Работещи родители в Трън подкрепят задължителното предучилищно образование на 4-годишните деца

95 % от анкетирани родители в Трън подкрепят предложение за включване на децата от града в задължително предучилищно образование на 4-годишна възраст. Това става ясно от докладна на кмета на община Трън Цветислава Цветкова до местните общински съветници.

На 4 август Общинският съвет в Трън ще проведе заседание, на което трябва да се реши дали да бъде прието задължителното предучилищно образование на децата, навършили 4-годишна възраст от началото на учебната 2021/2022 година. Кметът посочва като мотив изменение и допълнение на Закона за предучилищното и училищно образование от 18 септември 2020 година, които касаят задължителното предучилищно образование за навършващи 4-годишна възраст деца.

В общинската администрация на Трън е постъпило и писмо по темата, което е от директора на детска градина “Ален мак”. Педагогическият съвет на детското заведение е взел решение да направи анкетно проучване сред родителите на тези деца за нагласите им за реализиране на предучилищно образование на 4-годишните деца, считано от учебната 2021/2022 година. Родителите са запознати с положителните страни, които това решение ще доведе за децата, пояснява кметът Цветислава Цветкова в докладната до съветниците.

95 % от анкетираните родители желаят децата да бъдат включени в задължителна предучилищна група от 4-годишни. Аргументите на тези родители са, че поради трудова заетост желаят децата им да бъдат отглеждани в детска градина. Според тях в детската градина децата се социализират по-бързо, получават по- добра подготовка за училище. Останалите 5 % са родители, чиито деца са записани в детската градина, но често боледуват, са притеснени от задължителния характер на посещение в по-малка възраст поради неукрепналия детски организъм и ограничения брой дни за отсъствия по семейни причини, става ясно от анкетното проучване. Констатира се, че родителите подкрепят предложението, за включване на децата от град Трън в задължително предучилищно образование на 4-годишна възраст.

Кметът посочва, че детската градина в Трън разполага с добра материална база, отговаряща на изискванията, квалифициран персонал, осигурени безплатни учебни помагала за децата в заведението и може да се приложат разпоредбите на закона от началото на учебната 2021/2022 година.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...