Трън още няма разрешително за строеж за бившето сметище. Дали Общината преписва предложение за ОВОС от Симитли?

В момента тече съгласуване, предхождащо изготвянето на разрешително за строеж за рекултивацията на депото за битови отпадъци. Това съобщи специално за Zapadno.com кметът на Община Трън Цветислава Цветкова.

Зададохме въпрос докъде е стигнала рекултивацията, след като стана ясно, че страната ни е заплашена от тежки финансови глоби от Европейския съюз, защото не е закрила и рекултивирала в срок сметищата, които не отговарят на екологичните стандарти, въпреки че Европа е предвидила пари за тази цел. Прочетете още по темата в публикацията: Ще има ли сурови санкции от Европа заради Трън и Брезник, които забавиха рекултивацията на депата за отпадъци?

„Уведомяваме Ви, че Община Трън изпълнява проект № BG16M1OP002-2.010-0050 „Техническа рекултивация и биологична рекултивация на общинско депо за ТБО в землището на град Трън, местност Мечи дол, ПИ73273.80.46“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ – се съобщава в отговора на местната власт. Следва уточнение, че за проекта са получили безвъзмездна финансова помощ във връзка с процедурата по нарушение на правото на Европейския съюз. През 2015 година страната ни беше осъдена за това, че не е закрила старите общински депа, които трябваше да спрат да съществуват още през 2009 година.

„Общата стойност на проекта за депото на Трън е 326 532.35 лева, от които 277 522.50 лева са финансиране от Европейския фонд за регионално развитие и 48 949.85 лева национално съфинансиране“, се допълва в отговора. Тоест, разходът за депото не тежи на общинския бюджет, но Общината е тази, която трябва да свърши работата.

Договорът, въз основа на който Община Трън е получила безвъзмездна финансова помощ е бил сключен на 5 август 2020 година. Изпълнението на проекта е стартирало на 20 август миналата година. Продължителност му е 18 месеца. От своя страна Общината е сключила договор за изпълнение на инженеринг. След обществена поръчка е избран изпълнител за проектиране, авторски надзор и строително-монтажни работи по техническата и биологична рекултивация на общинското депо. Изготвен е инвестиционен проект на фаза „Работен“ и в момента тече съгласуване, предхождащо изготвянето на разрешително за строеж.

Междувременно администрацията публикува на интернет сайта си информация за инвестиционното предложение във връзка с необходимостта от извършване на Оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС). В нея се припомня, че общинското депо е открито през 1970 година и официално е спряно от експлоатация със през 2016 година със заповед на директора на Регионална инспекция по околната среда и водите-Перник (РИОСВ-Перник).

Необяснимо защо на друго място в документа се говори за РИОСВ-Благоевград, както и за жителите на Симитли. Декларирано е, че „на интернет страницата на община Трън е публикувана обява до жителите на град Симитли относно рекултивацията на общинското сметище за неопасни отпадъци.“ Логично обяснение се крие във възможността екипът на Общината да са преписали част от инвестиционното си предложение от документите на друга Община и да са пропуснали да коригират някои елементи от информацията. Разбира се, може да има и друго обяснение.

За Трън е по-важно, че до момента няма проявен обществен интерес към инвестиционното предложение за рекултивация на депото, въпреки че според документите на Общината отпадъци има на площ от 26 декара. Те са общински и на частни лица. Но е предвидено да се рекултивира единствено общинската площ от 5 декара. Какво се случва с останалите? Уточнено е само, че ще се почистят отпадъците от още 13,4 декара, които се намират извън площта, определена за сметище.

Виж също...

Loading...