Модернизирането на отоплението на брезнишкото училище удари на камък, тъй като няма кандидати да го извършат

Нито една оферта не е постъпила от фирми за изграждане на сградна газова инсталация на компресиран природен газ в сградата на брезнишкото средно училище “Васил Левски”. Този мотив е посочен в обявление за прекратяване на обособена позиция по обществена поръчка за модернизиране на училището в град Брезник, видя Zapadno.com.

Обществената поръчка за саниране, частичен вътрешен ремонт, покрив ниска част и изграждане на сградна газова инсталация на компресиран природен газ на училищната сграда беше обявена в средата на месец юни тази година. Поръчката е разделена на две обособени позиции – едната за изграждане на газова инсталация на природен газ, а другата е за саниране, частичен вътрешен ремонт и ремонт на ниската част от покрива. До крайния срок за подаване на оферти – 5 юли 2021 година, нито една фирма не е подала документи за изграждането на газова инсталация, става ясно от решението за прекратяване на едната позиция.

По втората част от публичното състезание, свързана със санирането и частичния ремонт, оферти до Община Брезник са подали 3 фирми – “Мусала” ООД, “Никар Про” ООД и “НСК София” ЕООД. Това е установила комисия към Общината, която е отворила постъпилите оферти. Ценовите предложения и на трите фирми са в съответствие с процедурните правила. В документацията е посочено състоянието на фирмите и извършените от тях проекти.

Единият кандидат е декларирал опит в ремонти на жилищни сгради. Другият е изтъкнал, че е работил по няколко проекта на болница “Токуда”. А третият – е описал работа по обществени сгради, в това число – училище и детска градина, но е пропуснал да потвърди, че може да докаже платени осигуровки и данъци. Затова му е дадена отсрочка да допълни изискваната информация в рамките на пет работни дни.

Предстои да бъде публикувана информация за ценовите предложения на кандидатите и комисията да вземе решение за избор на изпълнител. Опитът на строителите, качеството на документацията и цената на строителните работи ще бъдат преценявани от екип в състав: Иван Бъчваров, Десислава Антонова и Димитър Страхилов.

За извършване на дейностите по двете обособени позиции Община Брезник може да плати до 666 663 лева и 13 стотинки без включен ДДС или 799 995 лева и 76 стотинки с ДДС. Сумата е с близо 5 лева по-малко от отпуснатите през месец декември 2020 година от Министерския съвет 800 000 лева за саниране и укрепване на училище.

Виж също...

Loading...