Община Брезник с нов секретар – млада дама с висше образование в сферата на публичната администрация

Отскоро общинската администрация на Брезник има нов секретар. Длъжността се заема от Иванна Венева, става ясно от сайта на Община Брезник.

Младата дама е родена през 1990 година в град Перник. Висшето и образование е в сферата на публичната администрация с придобита степен “магистър”. Основните функции на секретаря на общинската администрация е да организира, координира и контролира функционирането на общинската администрация за точното спазване на нормативните актове и условията на член 43 алинея 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Иванна Венева е назначена на секретарския пост, на който от дълги години се трудеше покойният Иван Борисов.

Виж също...

Loading...