Цената на олиото в област Перник се е понижила, но тази на замразеното пилешко е с близо 8 % по-висока

В периода 4 – 11 август се отчита понижение на средните цени по веригата на предлагане на рафинирано слънчогледово олио в страната, най-съществено при търговията на едро. На тържищата в страната олиото се предлага на цени от 2 лева и 22 стотинки за литър до 3 лева и 65 стотинки за литър, съобщиха от Министерство на земеделието, храните и горите.

В другите търговски обекти олиото се продава на цени от 3 лева и 29 стотинки за литър в София и Перник до 4 лева и 15 стотинки за литър в Търговище. Средната цена за страната е 3 лева и 72 стотинки за литър – с 0,3 % под нивото от предходната седмица, вследствие на понижение на стойностите в София и Перник с по 6 %. Разликата между цените на едро и на дребно на олиото е средно 64 стотинки за литър за големите супермаркети и 69 стотинки за литър за по-малките магазини.

В рамките на периода 4 – 11 август средната цена на едро на брашно тип „500” за страната е без промяна, докато при тези на дребно и в двата типа наблюдавани търговски обекти е налице леко повишение. Цените на продукта в по-малките магазини са в границите от 1 лев и 13 стотинки за килограм във Варна до 1 лев и 52 стотинки за килограм в София и Перник, като седмични колебания са налице само във Варна и Монтана – увеличение, съответно с 2,7 % и 3,4 %. През последната седмица цените на дребно на брашното в по-малките търговски обекти са средно с 2 стотинки за килограм по-високи от тези в големи търговски вериги, като разликата в тази посока достига до 32 стотинки за килограм в София и Перник.

През последната седмица (4 – 11 август) се наблюдават леки разнопосочни отклонения на средните цени по веригата на предлагане на пилешко месо в страната. Замразеното пиле в Перник и София се регистрира седмично повишение на цените с по 7,5 %, което води до нарастване на средната стойност за страната с 0,4 %, до 5 лева и 1 стотинка за килограм. Цените на дребно на охладеното пиле за 3 области, сред които и Перник, достигат до +3,9 %. В резултат, средната за страната цена на дребно на охладеното пиле в тези обекти се понижава с 1,1 %, до 5 лева и 25 стотинки за килограм. Средната цена за страната в други търговски обекти е 5 лева и 27 стотинки за килограм – с 0,2 % по-ниска на седмична база, вследствие на намаление на ценовите стойности в София и Перник с по 1,1 %. Цените на дребно на охладеното пиле в по-малките магазини са средно с 0,4 % над тези в големите търговски вериги.

Виж също...

Loading...