Над 70 % от населението на възраст 20 – 64 години е работило през второто тримесечие на годината

През второто тримесечие на 2021 година коефициентът на безработица е 5,6 %, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 – 64 навършени години е 72,7 %, съобщиха от пресцентъра на Националния статистически институт.

През второто тримесечие на 2021 година общият брой на заетите лица е 3 062,2 хиляди, от които 1 643,5 хиляди мъже и 1 418,7 хиляди жени. Коефициентът на заетост е 52,1 %, съответно 58,4 % при мъжете и 46,3 % при жените. През второто тримесечие на годината в сектора на услугите работят 1 925,3 хиляди или 62,9 % от заетите лица, в индустрията – 946,5 хиляди (30,9 %), и в селското, горското и рибното стопанство – 190,4 хиляди (6,2 %). От всички заети лица 3,6 % (109,4 хиляди) са работодатели, 6,6 % (202,5 хиляди) – самостоятелно заети лица (без наети), 89,2 % (2 731,3 хиляди) – наети лица, и 0,6 % (19 хиляди) – неплатени семейни работници. От общия брой на наетите лица 2 069,2 хиляди (75,8 %) работят в частния сектор, а 662,2 хиляди (24,2 %) – в обществения.

През второто тримесечие на 2021 година безработни са 182,9 хиляди души, от които 98,3 хиляди (53,7 %) са мъже и 84,6 хиляди (46,3 %) – жени. Коефициентът на безработица е 5,6 % и е еднакъв за мъжете и жените.

Виж също...

Loading...