„Водоснабдяване“-Брезник не предвижда режим на водата през следващите 5 години

Планът за работа на „Водоснабдяване“ ЕООД, град Брезник, не предвижда режим на водоподаването за следващите 5 години, „тъй като обемът на язовира се контролира ежедневно“. Но предвижда инвестиция в лек автомобил и багер, видеонаблюдение и водопроводни материали. Това е видно от Бизнес плана за периода 2022 – 2026 година на общинската фирма, с който се запозна репортер на Zapadno.com.

Водното дружество отговаря за природния ресурс от водохващане „Билинци“, през язовир „Красава“ до Пречиствателната станция за питейна вода на входа на град Брезник. След станцията, ангажимент за водоснабдяването, тръбопроводната мрежа и качеството на водата има друго дружество – „ВиК“ ООД, град Перник.

Така гражданите от общината са клиенти на ВиК-Перник, а ВиК-то е единственият потребител на „Водоснабдяване“-Брезник. Брезнишката фирма доставя вода на пернишкото ВиК, а пернишкото ВиК я доставя на крайните потребители в града и селата от община Брезник. Затова „Водоснабдяване“ издава фактури само на „ВиК“, които пък не ги плащат редовно. Вземанията от „ВиК“ ООД, град Перник, към 31 декември 2020 година възлизат на 467 хиляди лева.

„ВиК“ получава от „Водоснабдяване“ между 0,8 и 1,3 милиона кубически метра вода годишно в последните три години. В следващите 5 години се очаква подаваният обем да бъде приблизително по 1 милион кубика на година. Планира се плавно повишение на цената на кубически метър вода и от 29 стотинки до 38 стотинки на кубик през 2026 година. Как ще се отрази това на сметките на жителите на общината не е описано. Има уточнение че, „Водоснабдяване“ не работи с крайни потребители и това е всичко, което се казва по отношение на социалната поносимост на цената на природния ресурс след процеса на пречистване.

В предстоящите години общинската фирма предвижда отстраняване на аварии по довеждащия водопровод на стойност 2 хиляди лева за всяка година. За разглеждания период предстои ремонт на водоизточниците на стойност 2 000 лева, ремонт на спирателни кранове и хидранти, щурфове и други оперативни ремонти. Всички възлизат общо на 22 000 лева и ще бъдат извършени със собствени ресурси на дружеството.
Инвестиционната програма на дружеството се състои в закупуване на лек високопроходим автомобил и багер за отстраняване на аварии. Предстои изграждане на видеонаблюдение на язовир “Красава”, кварцов пясък за филтрите на пречиствателната станция, хидрофор, хлор апарат. За довеждащия водопровод са планирани 5 въздушници, а по водохващане „Билинци“ ще има възстановителни и бетонни дейности.

Най-голямо перо при разходите на дружеството представляват заплатите и осигуровките на служителите. Прогнозният отчет на приходите и разходите показва, че при среден разход за суровини и материали от 13 хиляди лева годишно, средният разход за заплати и осигуровки възлиза на 231 хиляди лева годишно. Или средно 70 процента от разходите на общинската фирма са за заплати и осигуровки. Те са за общо 10 човека в общинското дружество. Досега са били с един повече, но предстои пенсиониране, затова за периода на планиране се разглеждат само 1 управител, 1 счетоводител и още 8 други служители.

За 2020 година са отстранени 12 аварии. Досега няма отклонение от нормите за водата, която излиза от пречиствателната станция. Ежедневно се следи за цвета, вкуса, мътността, мириса, температурата и остатъчния хлор във водата. На водата, която денонощно постъпва във водопроводната мрежа, през цялата минала година са направени общо 7 проби за физикохимичен и микробиологичен анализ. Пробите се вземат по предварително изготвен график от Регионалната здравна инспекция за област Перник.

Виж също...

Loading...