Преподаватели от област Перник се включиха в квалификационни курсове по “Компютърно моделиране и информационни технологии” за 5 клас

Десетки преподаватели от страната, сред които и от област Перник, са взели участие в курсове, съобщават от Национален център за повишаване на квалификацията.

В периода 10 – 11 август общо 41 учители от Брезник, Перник, Радомир, Стара Загора, Сливен, Хасково, Димитровград, Казанлък, Павел Баня, Нова Загора, Твърдица, Тополчане, Ивайловград, Любимец, Свиленград, Симеоновград и Тополовград, са взели участие в квалификационни курсове по “Компютърно моделиране и информационни технологии” за 5 клас.

Националният център за повишаване на квалификацията изгражда цялостна система за въвеждаща, поддържаща и надграждаща квалификация на педагогическите специалисти за покриване на установени дефицити на училищно, регионално и национално ниво, в изпълнение на Закона за предучилищното и училищното образование, на Националната програма за развитие на педагогическите кадри и на Националната стратегия за учене през целия живот, става ясно от сайта на организацията.

Виж също...

Loading...