За Центъра за обществена подкрепа в Трън отново обявиха конкурс за длъжността “директор”

Конкурс за директор на Центъра за обществена подкрепа в град Трън обявиха от трънската общинска администрация. Това е втори конкурс за заемането на длъжността, след като през лятото на 2020 година отново бе обявена същата процедура.

Конкурсът е обявен на основание член 91 от Кодекса на труда и заповед на кмета на Трън от 10 август 2021 година. За заемане на длъжността изискванията са за висше образование (социален мениджмънт, социални дейности, социална педагогика, психология, икономика, социология) с образователно-квалификационна степен “бакалавър”, 2-годишен професионален опит в управлението на хора и финанси, компютърна грамотност и други. Общината ще проведе конкурса на два етапа – защита на концепция и събеседване.

Виж също...

Loading...