Местата за настаняване в област Перник намаляха за месец, но приходите от нощувки бележат почти двоен ръст

През месец юни тази година по време на продължаващата епидемична обстановка в страната са функционирали 2 572 обекта с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 110,9 хиляди, а на леглата – 244,7 хиляди, съобщиха от пресцентъра на Националния статистически институт.

През месец юни в област Перник са функционирали 8 места за настаняване с над 10 легла. Местата за настаняване в региона са намалели с едно спрямо предходния месец май, когато те са наброявали 9. Общият брой на легла в тези места за настаняване е 346. Легладенонощията са били 10 380 броя (максималният капацитет на разкритите легла за всеки ден от отчетния месец). Реализираните нощувки в региона са били 2 839 броя с пренощували 1 169 лица, от които 185 са били чужденци. Местата за настаняване бележат ръст на приходите в сравнение с месец май, когато са реализирани 59 хиляди лева от нощувки, а през отчетения месец приходите вече са 92 хиляди лева.

Приходите от нощувки през юни за цялата страна достигат 82,5 милиона лева, като 41,6 милиона лева са от чужди граждани, а 40,9 милиона лева – от български граждани.

Виж също...

Loading...