Област Перник е на 16-то място в страната по средна брутна месечна работна заплата за второто тримесечие на 2021 година

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник към края на юни 2021 година се увеличават спрямо края на март тази година с 0,8 % и достигат 28,5 хиляди, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 23,8 и 16,4 %. Спрямо края на първото тримесечие на 2021 година наетите лица в обществения сектор намаляват с 1,2 % (до 6,7 хиляди), докато в частния сектор се увеличават с 1,5 % (до 21,7 хиляди).

В края на юни наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник са с 1,3 % повече в сравнение с края на юни 2020 година. През второто тримесечие на 2021 година средната брутна месечна работна заплата за областта нараства спрямо първото тримесечие на 2021 година със 7,6 %, като достига 1 192 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 376 лева, а за частния – 1 133 лева.

В сравнение с второто тримесечие на 2020 година средната месечна работна заплата за Пернишка област се увеличава с 23,8 %. Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства със 17,8 %, а в частния сектор – с 26,5 %. В сравнение с останалите области на страната през второто тримесечие на 2021 година област Перник е на 16-то място по показателя средна брутна месечна работна заплата.

Виж също...

Loading...