Земеделците произведоха над 7 милиона тона зърно при жътвата на пшеница, което е с 55 % над отчетените добиви по същото време миналата година

По оперативни данни, към 19 август жътвата на пшеница, ечемик и маслодайна рапица на практика е приключила. Прибраните количества от трите култури са с между 24,9 % (ечемик) и 55 % (пшеница) над отчетените по същото време на миналата година, за което допринасят основно по-високите добиви от единица площ. При производството на ръж и тритикале също се наблюдава сериозно увеличение на годишна база – съответно с 53 % и близо 68 %, обусловено от нарастване както на реколтираните площи, така и на средните добиви, съобщиха от Министерство на земеделието, храните и горите.

Към 19 август са реколтирани 1 201 777 хектара с пшеница, от които са произведени общо 7 148 591 тона зърно. Средният добив при реколтирането на пшеницата е 595 килограма на декар. Реколтираните площи с ечемик са 130 572 хектара, от които са произведени 698 747 тона продукция при среден добив 535 килограма на декар. На 100 % е завършила и жътвата на маслодайна рапица, от която са произведени 376 364 тона продукция при реколтирането на 133 356 хектара. 8 289 хектара пък са реколтираните площи с ръж, от които са произведени 20 157 тона продукция при среден добив 243 килограма на декар. Общо 17 777 хектара с тритикале са ожънати, като от тях са добити 68 061 тона продукция.

Кампанията по прибиране на продукцията от маслодаен слънчоглед и царевица за зърно се движи с по-бавни темпове спрямо миналата година. При реколтирани под 1 % от площите, засега се отчитат по-високи средни добиви от декар.

Виж също...

Loading...