Опасност от срутване на подпорна стена в Трънско налага ремонт на пътното съоръжение

28 метра подпорна стена ще строят на улица „Мурговица“ в град Трън, става ясно от обществена поръчка за избор на фирма, която да изпълни строителството. Подпората ще е до 2 метра висока и ще се намира между улица „Света Троица“ и отправна точка 677. За нея Общината е готова да плати до 38 хиляди лева (31 666 без ДДС).

Освен новата стена, ще се ремонтира и съществуващата подпорна стена на улица „Стефан Рангелов“. Стената представлява и пътно съоръжение, което се нуждае от основен ремонт. 15 метра от нея са изградени от каменна зидария. В момента този участък е деформиран, има пукнатини и устойчивостта на стената е нарушена. Дори има опасност от самосрутване – пише в документацията на Община Трън. Следващите 12 метра са от бутобетон, но и на тях се забелязват слаби пукнатини. Подпочвените води са я обрушили и подкопали.

„Устойчивостта на подпорната стена е нарушена, конструкцията е деформирана, не е годна за експлоатация“ – обобщават от Общината и предвиждат съществуващите стени да бъдат укрепени с нова подпорна стена отпред, като се направи връзка между тях. Височината на стената е до 2 метра, а дължината – 27 метра общо с дебелина 47 сантиметра. Стойността на строителството трябва да струва до 36 хиляди лева (30 000 без ДДС), за да се впише в плановете на Община Трън.

Посочените два обекта са отделни обособени позиции към обществена поръчка, обявена от администрацията на Трън. Финансирането на посочените дейности се осигурява с общински бюджетни средства. Посочено е, че строителството по всяка от двете позиции трябва да бъде приключено за не повече от 60 календарни дни. Предложенията на фирмите ще бъдат оценявани по оптимално съотношение между качество и цена. Офертите трябва да бъдат подадени до 15 часа на 14 септември.

Виж също...

Loading...