Община Брезник дофинансира със собствени средства обновяването на читалищния салон в града?

Обществена поръчка за избор на фирма-изпълнител на дейности по обновяването на големия салон на брезнишкото народно читалище “Просвещение-1870” е обявила Община Брезник, научи Zapadno.com.

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 214 948 лева без включен ДДС или 257 937 лева и 60 стотинки с ДДС. Сумата е с 11 937 лева повече от отпуснатите през зимата от Министерски съвет 246 000 лева за вътрешен ремонт на читалището. В документацията на поръчката е записано, че дейностите се финансират със средства от държавния бюджет и бюджета на Община Брезник. Вероятно от общинския бюджет се добавят близо 12 000 лева повече.

В предмета на обществената поръчка са включени: доставка и монтаж на професионални сгъваеми столове за театър или киносалон; доставка и инсталация на озвучителна система; доставка и инсталация на сценично осветление; доставка и окачване на сценични завеси; доставка и монтаж на осветителни тела и доставка и монтаж на мултимедия с киноекран; полагане нова настилка. Гаранционният срок трябва да е не по-малко от 24 месеца от датата на доставка на описаните в поръчката изделия. За разумен гаранционен срок ще се приемат до 36 месеца, а оферти над този срок ще се отстраняват от участие в процедурата, посочва Община Брезник.

Виж също...

Loading...