С близо 14 % е намалял броят на продължително безработните за година, към края на месец юли те наброяват 43 253 души

Броят на продължително безработните е намалял до 43 253 души към края на юли, което е с близо 14 % по-малко в сравнение със същия месец на миналата година, показват данните на Агенцията по заетостта, съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика.

Резултатите са постигнати чрез съвместната работа на Министерството на труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката, Министерството на здравеопазването и Националното сдружение на общините в Република България в изпълнение на Националното споразумение за координирано предоставяне на услуги за успешна интеграция на пазара на труда на хората с регистрация в Бюро по труда от повече от 1 година.

Трайно безработните ползват широк спектър от комплексни услуги, съобразени с техния индивидуален профил и целящи да подпомогнат прехода им от безработица към устойчива и качествена заетост. През първото шестмесечие на 2021 година са им предоставени над 116 500 посреднически услуги от бюрата по труда, както и 7 070 услуги от дирекциите „Социално подпомагане“. Те са получили над 13 500 консултации за насочване към работа в реалната икономика и на субсидирани от държавата работни места.

Виж също...

Loading...